Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie i kontrola rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,
 • rozliczenia związane z gospodarką magazynową,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Usługi kadrowo-płacowe

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz teczek akt osobowych pracowników,
 • przygotowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, umowy zlecenia, wypowiedzenia, świadectwa pracy,
 • naliczanie list płac,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • przygotowanie i wysyłka deklaracji ZUS i PFRON,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników,
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.

Pozostałe usługi

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej m.in. porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych dotyczące wyboru najbardziej sprzyjającego sposobu opodatkowania,
 • przygotowanie dokumentów, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeń do KRS, Urzędu Miasta, Gminy, Urzędu Skarbowego, ZUS, PFRON itp.